• Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Informacje - dzień otwarty 18.02.2019

Ważne strony internetowe:


Ważne terminy:

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

 • 20 lutego godz. 13:00 – 7 marca – rejestracja w systemie elektronicznym wniosków o przyjęcie;
 • 20 lutego godz. 13:00  - 8 marca godz. 16:00 – złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów;
 • 8 marca – 10 kwietnia – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów;
 • 10 kwietnia godz. 13.00 - opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice sprawdzają w systemie lub w szkole pierwszego wyboru, czy dziecko się zakwalifikowało do przyjęcia.
 • 10 kwietnia – 17 kwietnia (do godz. 16.00) – złożenie potwierdzenia przez rodziców woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • 24 kwietnia godz. 13.00 - opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • Od 24 kwietnia rozpoczyna się procedura odwoławcza;
 • Od 6 czerwca postępowanie uzupełniające na wolne miejsca; (szczegóły dotyczące odwołań i postępowania uzupełniającego na stronie Biura Edukacji);

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych:

 • do 19 lutego (do godz. 16.00) – składanie wniosków o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły (dotyczy uczniów ze szkolnego oddziału przedszkolnego, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji do klasy ogólnodostępnej);
 • 20 lutego (od godz. 13.00) – 7 marca (do godz. 20) – rejestracja w systemie elektronicznym wniosków o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych;
 • 20 lutego – 8 marca (do godz. 16.00) - złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku (dzieci spoza obwodu)/zgłoszenia (dzieci obwodowe) oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów;
 • 10 kwietnia (godz. 13:00) – opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych


Klasy sportowe:

 • 20 lutego – 25 lutego (do godz. 16:00) – rejestracja w SYSTEMIE elektronicznym oraz składanie w szkole wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej -26 LUTEGO o godz. 17.00 - próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych;
 • UWAGA! Do próby sprawności fizycznej przystępują kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej należy przedstawić wyżej wymienione orzeczenie. Trzeba mieć ze sobą strój sportowy;
 • 4 marca (godz. 15.00) -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej;
 • 10 kwietnia (godz. 13:00) – opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych


Klasy ogólne i sportowe:

 • 10 kwietnia (od godz. 13.00) – 17 kwietnia (do godz. 16.00) – złożenie potwierdzenia przez rodziców woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
 • 24 kwietnia (godz. 13.00) - opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • Od 24 kwietnia rozpoczyna się procedura odwoławcza;
 • Od 6 czerwca postępowanie uzupełniające na wolne miejsca; (szczegóły dotyczące odwołań i postępowania uzupełniającego na stronie Biura Edukacji);


Kryteria rekrutacji:

Najwyżej punktowane kryteria do klasy I to:

 • zamieszkiwanie na terenie dzielnicy - 62 pkt.,
 • na terenie m.st. Warszawy – 32 pkt.,
 • rodzeństwo w szkole – 14 pkt.

Najwyżej punktowane kryteria do oddziału przedszkolnego to:

 • ustawowe (m.in. wielodzietność, niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny) – każde – 260 pkt.
 • samorządowe – odległość szkoły od miejsca zamieszkania do 3 km – 130 pkt.,
 • dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 64 pkt.,
 • dziecko, którego oboje rodzice pracują – 32 pkt.,
 • dziecko, którego rodzice rozliczają PIT w Warszawie – 24 pkt.

Szczegóły dotyczące kryteriów rekrutacji do klas I spoza obwodu oraz kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych zamieszczone są na stronie Biura Edukacji.

Kandydaci z obwodu po zarejestrowaniu przyjmowani są automatycznie.


Zajęcia pozalekcyjne:

bezpłatne:

 • informatyczne
 • plastyczne
 • sportowe
 • polonistyczne
 • matematyczne
 • historyczne
 • wyrównawcze
 • Koło Aktywnych Społecznie
 • Klub Młodego Pisarza
 • chór
 • harcerstwo
 • nauka programowania w ramach realizacji projektu unijnego „Szkoła badaczy”

płatne:

 • nauka gry na keyboardzie
 • nauka gry na gitarze
 • taniec
 • języki obce
 • karate
 • eksperymenty  naukowe
 • krav maga


Posiłki i świetlica:

 • śniadanie – 2,50 zł
 • obiad – 8.00 zł
 • podwieczorek – 2 zł
 • świetlica czynna w godz. 7.00 – 18.00
 • osobne sale świetlicowe dla poszczególnych poziomów klas