• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Obwód Szkoły

Obwód Szkoły


Uchwałą nr XLV/1081/2017 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. zostały wytyczone następujące granice obwodu SP220:

  • od przecięcia granicy dzielnicy Śródmieście z osią Al. Solidarności”, wzdłuż osi Al.„Solidarności” do przecięcia z osią ul. gen. W. Andersa,
  • od przecięcia osi Al. „Solidarności” z osią ul. gen. W. Andersa, wzdłuż osi ul. gen. W. Andersa, wzdłuż osi ul. Marszałkowskiej do przecięcia z osią Al. Jerozolimskich,
  • od przecięcia osi ul. Marszałkowskiej z osią Al. Jerozolimskich, wzdłuż osi Al. Jerozolimskich do przecięcia z granicą dzielnicy Śródmieście,
  • od przecięcia osi Al. Jerozolimskich z granicą dzielnicy Śródmieście, granicą dzielnicy Śródmieście wzdłuż Al. Jana Pawła II do przecięcia z osią Al. „Solidarności”.